Verujemo u prirodu

Priroda je imala hiljade godina da se razvija. Zato mi danas uživamo u čarima sočnog i ukusnog voća. Takve, potpuno prirodne, aromatične i ukusne voćke upotrebljavamo za proizvodnju voćnih rakija.

Postavili smo sebi zadatak da iskoristimo sve prirodne potencijale voćki koje su se evolucijom razvijale a da zaobiđemo korišćenje komercijalnih enološka sredstva.

Sve voćke same po sebi poseduju enzime i kvasce, koje čovek, svojim načinom industrijske proizvodnje ili prekomerenom upotrebom pesticida uništava. Mi smatramo da ih ne treba uništavati dodavanjem bilo kakvih sredstva. Mi sakupljamo sazrelo voće i ne upotrebljavamo ni jednu mašinu tokom proizvodnje, niti korisimo enološka sredstva. Naša proizvodnja se kreće od 400 do 600 litara po vrsti voća, zbog toga je svaka naša flaša numerisana, a serije ograničene.

Voćke na različitim lokalitetima poseduju jedinstvene supstance, koje im u fermentaciji daju karakter. Dodatkom enoloških sredstava rakije se nivelišu pa onda sve liče jedna na drugu. Svaka godina ima posebnu klimu koja takođe daje voću a potom našim rakijama, poseban karakter. Оvo je još jedan razlog zbog koga smatrmo da ne trebati menjati prirodna svosjstav voća dodavanjem enoloških sredstva.

Industrijske mašine i njihov način upotrebe su jedan od razloga zašto se u voćnoj fermentaciji dodaju enološka sredstva kao sto su kvasci, enzimi i prehrane. Razlog leži u potrebi ljudi da stoji iznad svega, pa i iznad prirode. Upotrebom enoloških sredstava čovek karakteriše voćku kao "nesavršenu" te dodavanjem različitih sredstva, proizvedenih u laboratoriji "popravlja" tu “nesavrsenu” voćku.

Mi verujemo u sopstveni razvoj voćke, koja se milenijumima razvijala. Da bismo iskoristili sve njene potencijale, upoznali smo njene karakteristike, i činimo sve da ne uništimо njene supstance, koje su nam za našu proizvodnju potrebne.

Kada proizvodimo rakiju od voća, negovanog i probranog, očuvanjem svih njegovih supstanci potrebnih za fermentaciju, dobijamo voćnu rakiju jedinstvenog karaktera.

Našoj rakiji nisu potrebni ekstrakti i arome da bi bila prirodna.